Ανανέωση καταχώρησης com, .net, .info, .org, .eu.

Σε αυτή τη σελίδα θα μπορέσετε να ανανεώσετε το com, .net, .info, .org, .eu domain σας.

Ανανέωση καταχώρησης com, .net, .info, .org, .eu.

Ανανέωση καταχώρησης

 Σε αυτή τη σελίδα θα μπορέσετε να ανανεώσετε το domain σας.

com domain update

 

Η φόρμα σας δίνει την δυνατότητα να ανανεώσετε την καταχώρηση του domain σας ( com, .net, .info, .org, .eu. κλπ )

.Eu domain names δεν μπορούν να ανανεωθούν από αυτή την φόρμα αν έχουν λήξη.

.Gr domain names δεν μπορούν να ανανεωθούν από αυτή την φόρμα.

Domain name:
     
       
       
     
     
    Προσοχή. Μόνο διεθνή domain σε αυτό το πεδίο.  

 

Υπάρχει και δεύτερος τρόπος από το menu πελάτη -- Επεξεργασία gr domain και κλικ στην ημερομηνία λήξης.