Μεταφορά διεθνών domain στο 4gr.net (Προσοχή)Μεταφορά διεθνών domain στο 4gr.net (Προσοχή)

 Μεταφορά
διεθνών domain στο 4gr.net
Επιβεβαιώνοντας αν ένα Domain Name μπορεί να μεταφερθεί.

Υπάρχουν διάφορες περιπτώσεις όπου ένα domain name δε είναι μεταφέρσιμο σε άλλο
καταχωρητή. Αυτό μπορεί να συμβεί στις ακόλουθες περιστάσεις:

Το domain name είναι λιγότερο από 60 ημερών: Αν το domain name που
προσπαθείτε να μεταφέρετε είχε καταχωρηθεί λιγότερο από 60 ημέρες πριν, το
αίτημα θα απορριφθεί από το το ίδιο το μητρώο.

Το domain name έχει μεταφερθεί λιγότερο από 60 μέρες πριν: Ένα domain
name δε μπορεί να μεταφερθεί σε άλλον καταχωρητή εντός 60 ημερών από προηγόυμενη
μεταφορά.

Παράδειγμα:

Ένα domain name δε μπορεί να μεταφερθεί από τον καταχωρητή Β στον καταχωρητή Γ,
αν εχει μεταφερθεί στον καταχωρητή Β από τον καταχωρητή Α τις τελευταίες 60
ημέρες.

 


Προστασία κλοπής/Κλείδωμα/

Προστασία κλοπής/Κλείδωμα/ Έχει γίνει αναστολή στο κλείδωμα στο domain name σου;
Αν έχει εφαρμοστεί Προστασία κλοπής/Κλείδωμα/Αναστολή στο domain name σου στον
τρέχων καταχωρητή, τότε δεν επιτρέπετε η μεταφορά αυτού του domain name σε άλλο
καταχωρητή. Θα πρέπει πρώτα να απενεργοποιήσετε την Προστασία
κλοπής/Κλείδωμα/Αναστολή για το domain name και μετά να προχωρήσετε με τη
μεταφορά.

Απενεργοποίηση για Προστασία κλοπής/Κλείδωμα/Αναστολή

Έχει ενεργοποιηθεί προστασία ιδιωτικού απορρήτου στο domain name σας: Αν έχετε
ενεργοποιήσει προστασία ιδιωτικού απορρήτου στο domain name σας, τότε θα
χρειαστεί να την απενεργοποιήσετε, πριν επιχειρήσετε την μεταφορά του.

Απενεργοποίηση προστασίας ιδιωτικού απορρήτου.

Το domain name είναι στην περίοδο χάριτος αποκατάστασης ή σε κατάσταση που
εκκρεμεί διαγραφή: Αν το domain name είναι σε οποιαδήποτε από αυτές τις δύο
καταστάσεις, δεν μπορεί να μεταφερθεί.

 


Ειδικές καταστάσεις επεκτάσεων domain name

Αν μεταφέρετε το .EU domain name σε άλλον καταχωρητή, θα χάσετε όλα τα προνόμια
της περίοδου που απομένει από το .EU domain name σας.

Παράδειγμα:

Αν έχετε καταχωρήσει το myname.EU στις 11 Ιανουαρίου 2011, τότε η ημερομηνία
λήξης του myname.EU είναι 27 Ιανουαρίου ,2012. Αν πάντως επιλέξετε να μεταφέρετε
αλλού αυτό το domain name στις 1 Σεπτεμβρίου 2011 σε άλλον καταχωρητή, τότε δε
θα λάβετε επιστροφή χρημάτων για την υπόλοιπη περίοδο πχ. από 1 Σεπτεμβρίου ώς
27 Ιανουαρίου 2012.

Αν μεταφέρετε το .EU domain name σας σε Κλαμπ Μεταπώλησης, τότε θα πρέπει να
σιγουρευτείτε ότι οι Name Servers (σέρβερς ονομάτων) είναι ορατοί στο Whois του
domain name σας, πριν την μεταφορά του domain name σε εμάς.

Η μεταφορά του .EU domain name σας θα αποτύχει αν δεν εμφανίζονται Name Servers
στο whois του Domain name.

Επιπλέον πληροφορίες

Αν προσπαθείτε να μεταφέρετε ένα .EU domain name, δεν ισχύει καμία από τις
συνθήκες που αναφέρθηκαν παραπάνω. Αυτό συμβαίνει γιατί η .EU καταχώρηση δεν
υποστηρίζει καμία δυνατότητα για Προστασία κλοπής/Κλείδωμα/Αναστολή/Προστασία
ιδιωτικού απορρήτου. Επίσης δεν υπάρχει κλείδωμα καταχώρησης 60 ημερών.

Επιπλέον, ένα .EU domain name που είναι σε περίοδο χάριτος αποκατάστασης,
μπορείτε να το μεταφέρετε.
Οι παρακάτω περιορισμοί ισχύουν για RU (Anchor: dotru) domain name:

Κατά την τροποποίηση των στοιχείων επικοινωνίας από ένα .RU domain name, δε
μπορείτε να κάνετε μεταφορά του domain name, μέχρι: 30 ημέρες

Επιπλέον πληροφορίες

Τροποποίηση των στοιχείων επικοινωνίας /whois για ένα .RU Domain Name.

Τα δευτέρου επιπέδου .RU domain name, έχουν 30 ημερών κλείδωμα μεταφοράς πάνω
τους μετά τη μεταφορά από άλλο καταχωρητή.

Αν το .RU domain name σας έχει λήξει, τότε δεν μπορείτε να μεταφέρετε το domain
name μέχρι να ανανεωθεί.
Ένα .UK domain μπορεί να ανανεωθεί εώς και 90 μέρες μετά τη λήξη του,
πέραν των οποίων το domain name θα διαγραφόταν αυτόματα από την .UK καταχώρηση.
Δεν υπάρχει περιορισμός στη μεταφορά ενός .UK domain name κατά την περίοδο αυτή.
Πάντως, πρέπει να διασφαλίσετε πως υπάρχει αρκετός χρόνος πριν την Διαγραφή,
ώστε το domain name να μπορεί να ανανεωθεί με τον νέο καταχωρητή όταν η
διαδικασία μεταφοράς ολοκληρωθεί με επιτυχία. Αυτό συμβαίνει επειδή η μεταφορά
ενός UK domain name δεν περιλαμβάνει ανανέωση ενός έτους.

Εκτός αυτού, καμία από τις συνθήκες που αναφέρθηκαν παραπάνω δεν ισχύουν για τη
μεταφορά ενός .UK domain name. Αυτό συμβαίνει, επειδή η καταχώρηση .UK δεν
υποστηρίζει καμία δυνατότητα για Προστασία κλοπής/Κλείδωμα/Αναστολή/Προστασία
ιδιωτικού απορρήτου /60 ημερών καταχώρηση ή κλείδωμα μεταφοράς και δεν υπάρχει
θέμα για περίοδο χάριτος αποκατάστασης στην περίπτωση ενός .UK domain name.

 Πίσω στις ερωτήσεις