Με μεταφορά domain θα έχω την δωρεάν φιλοξενία;Με μεταφορά domain θα έχω την δωρεάν φιλοξενία;

Μετά την μεταφορά θα πρέπει απλά να ενημερώσετε τους dns server του domain με τους dns servers που θα σας υποδείξουμε ώστε να δρομολογηθεί το domain στο σωστό server.
Με την αλλαγή στους dns servers σας αμέσως ενημερώνετε το σύστημα και δημιουργεί πακέτο φιλοξενίας για το domain σας.
Η όλη διαδικασία είναι απλή και δωρεάν.
Υπάρχει επιλογή δωρεάν φιλοξενίας domain από το Menu διαχείρισης του domain όπου θα μπορέσετε να δείτε username passwords κλπ.Πίσω στις ερωτήσεις