Που μπορώ να βρω τα στοιχεία ιδιοκτήτη ενός .gr domain που δεν είναι δικό μου;Που μπορώ να βρω τα στοιχεία ιδιοκτήτη ενός .gr domain που δεν είναι δικό μου;

Το «domain name» ακολουθεί απαρέγκλιτα την ελληνική νομοθεσία περί Τήρησης Αρχείου Προσωπικών Δεδομένων. Τα στοιχεία που δηλώνονται στις ανωτέρω περιπτώσεις, δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους και με κανένα τρόπο δεν δημοσιοποιούνται ή αποτελούν καθ' οιονδήποτε τρόπο αντικείμενο εκμετάλλευσης.Πίσω στις ερωτήσεις