Προσοχή στην μεταφορά .EU domain.Προσοχή στην μεταφορά .EU domain.

Σύμφωνα με το EU Registry Policy, έχει τροποποιηθεί η εφαρμογή για τη λήξη και διαγραφή του. Eu domain
Σχετικά με νέες καταχωρήσεις, Ανανεώσεις και μεταφορές:
Όλα. ΕU Domains θα έχουν ημερομηνία λήξης την προηγούμενη από την λήξη του Μήνα που καταχωρήθηκε.

Για παράδειγμα:
1) Εάν ένα. EU "είναι καταχωρημένο στις 2 Απριλίου 2009, η ημερομηνία λήξης η ημερομηνία διαγραφής θα είναι η 29 Απριλίου, 2010. Μετά την 29η Απριλίου, το domain θα μεταφέρετε σε Redemption Περίοδο για 40 ημέρες και στη συνέχεια θα διατίθεται για καταχώριση από όλους.
Το κόστος για την ανάκτηση. EU domain ", από Redemption Περίοδο διαγραφής είναι € 60.
ΠΧ
2) Εάν ένα. EU "είναι καταχωρημένο στις 30 Απριλίου 2009, τ, η ημερομηνία λήξης η ημερομηνία διαγραφής θα είναι η 29 Απριλίου, 2010.
3) Εάν ένα. EU ", μεταφέρεται εδώ στις 4 Απριλίου, 2009, , η ημερομηνία λήξης η ημερομηνία διαγραφής θα είναι η 29 Απριλίου, 2010.

Δεν μπορούμε να τροποποιήσουμε τον κανονισμό που υπάρχει.
Σε κανένα registry ( .eu, com, .gr κλπ ) δεν υπάρχει δυνατότητα αίτησης παράτασης πληρωμής μετά την λήξη!

Γνωρίζουμε πως είναι λάθος από το .eu registry αμέσως μετά την λήξη να διαγράφετε το domain και να μπαίνει σε καραντίνα αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι.Πίσω στις ερωτήσεις