Θέλουμε να μεταφέρουμε όλα τα domains που έχουμε μαζί σας σε νέο καταχωρητή.Θέλουμε να μεταφέρουμε όλα τα domains που έχουμε μαζί σας σε νέο καταχωρητή.

Θα πρέπει να γίνει αίτημα από το νέο καταχωρητή όπου θα χρειαστεί τον κωδικό εξουσιοδότησης του κάθε domain ξεχωριστα. Κωδικό για κάθε domain θα βρείτε: 4gr.net/Menu Πελάτη/ Επεξεργασία domains/ domain name / Κωδικός εξουσιοδότησηςΠίσω στις ερωτήσεις