Αλλαγή dns name servers;Αλλαγή dns name servers;

Το αίτημα σας μπορεί να ολοκληρωθεί από την διαχείριση .gr domain στο 4gr.net

4gr.net/Menu Πελάτη/ Επεξεργασία gr domains/ domain / Dns serversΠίσω στις ερωτήσεις