Προσοχή το domain σας δεν είναι εγκατεστημένο στον uxns1.gr-host.netΠροσοχή το domain σας δεν είναι εγκατεστημένο στον uxns1.gr-host.net

Για να εκμεταλλευτείτε τις δωρεάν υπηρεσίες του 4gr.net θα πρέπει οι dns servers του domain σας να είναι: uxns1.gr-host.net και ns2.gr-dns.com Πιθανόν τώρα το domain σας να δρομολογείτε σε άλλο server και η όλη διαχείριση φιλοξενίας του domain γίνετε από αλλους dns serves.

Η αλλαγή μπορεί να ολοκληρωθεί από την διαχείριση .gr domain στο 4gr.net
4gr.net/Menu Πελάτη/ Επεξεργασία gr domains/ domain / Dns serversΠίσω στις ερωτήσεις