Εάν για ένα site θέλω 5 POP3 και μετά θέλω να προσθέσω κι άλλα, θα έχω αυτή τη δυνατότητα;Εάν για ένα site θέλω 5 POP3 και μετά θέλω να προσθέσω κι άλλα, θα έχω αυτή τη δυνατότητα;

Μπορείτε να αλλάζετε όλες τις ρυθμίσεις στην διάρκεια φιλοξενίας.
Το κάθε πακέτο έχει για παράδειγμα 100 POP3 λογαριασμούς email έχεις θα τους μοιράσετε ανάλογα στους πελάτες σας και θα μπορέσετε στην διάρκεια να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε λογαριασμούς στο κάθε web site.Πίσω στις ερωτήσεις