Πως θα μεταφέρω δύο sites η φιλοξενία των οποίων έχει ήδη λήξει ή λήγει σύντομα;Πως θα μεταφέρω δύο sites η φιλοξενία των οποίων έχει ήδη λήξει ή λήγει σύντομα;

Δημιουργήστε τα web sites που θέλετε.
Μόλις είστε έτοιμος για την μεταφορά ζητήστε από εδώ την μεταφορά των αρχείων.
Προσοχή υπάρχουν διαφορετικά Path στον server.Πίσω στις ερωτήσεις