Πρέπει να οριστεί εκ των προτέρων ο χώρος που θα διατίθεται σε κάθε site; Ή θα είναι όλα τα sites χωρίς όριο, μέχρι να συμπληρώσουν όλα μαζί τον χώρο που μου αναλογεί;Πρέπει να οριστεί εκ των προτέρων ο χώρος που θα διατίθεται σε κάθε site; Ή θα είναι όλα τα sites χωρίς όριο, μέχρι να συμπληρώσουν όλα μαζί τον χώρο που μου αναλογεί;

Εσείς θα επιλέξτε τον τρόπο που θα μοιράσετε το ΜΒ στα web sites σας.Πίσω στις ερωτήσεις