Μπορούν να προστεθούν επιπλέον MySQL βάσεις;Μπορούν να προστεθούν επιπλέον MySQL βάσεις;

Ναι με αρκετά χαμηλό κόστος. Περίπου 2,00 € το μήνα. Προσοχή μιλάμε για MySQL databases.Πίσω στις ερωτήσεις