Σε ένα πακέτο, πχ των 500mb μπορούμε να προσθέσουμε περισσότερα από 10 domain;Σε ένα πακέτο, πχ των 500mb μπορούμε να προσθέσουμε περισσότερα από 10 domain;

Στο κάθε πακέτο αναφέρουμε web site ΠΧ 10 web site. Μπορείτε να προσθέσετε απεριόριστα domain name ως host headers στο κάθε web site ξεχωριστά.Πίσω στις ερωτήσεις