Υποστηρίζεται Telnet access;



Υποστηρίζεται Telnet access;





Δεν χρειάζεται.



Πίσω στις ερωτήσεις