Υποστηρίζονται CGI, αν ναι ποιους τύπους;Υποστηρίζονται CGI, αν ναι ποιους τύπους;

Έχετε πλήρη πρόσβαση στο CGI-BIN γραμμένο σε perl 5 σε όλα τα πακέτα.
Έχετε έτοιμο cgi-bin directory.
Μπορείτε να δημιουργήσετε και άλλο αν σας ενδιαφέρει.
Επίσης μπορείτε να αλλάξετε τα permission σε όλα τα directories.
Path για το perl
C:/Perl

Software: ActiveState ActivePerl 5.6
Path για το cgi-bin
D:/inetpub/virtual_servers/yourdomain.com/cgi-bin/Πίσω στις ερωτήσεις