Μπορώ να χρησιμοποιώ FTP και FrontPage®?Μπορώ να χρησιμοποιώ FTP και FrontPage®?

Μην χρησιμοποιείτε FTP (File Transfer Protocol) για να ανεβάσετε FrontPage® site.
Το FrontPage® περιμένει ότι τα webs θα ανέβουν με το FrontPage® Explorer.
Αν ανεβάσετε FTP components στο web (web bots) ίσως να μην λειτουργούν σωστά και θα χρειαστεί να εγκαταστήσουμε τα FrontPage® extensions άλλη μια φοράΠίσω στις ερωτήσεις