Δεν μπορώ να στείλω και να λάβω email, που είναι το πρόβλημα;Δεν μπορώ να στείλω και να λάβω email, που είναι το πρόβλημα;

Σιγουρευτείτε ότι έχετε δώσει τα σωστά settings στο πρόγραμμα email που χρησιμοποιείτε. ( Βλέπε MANUAL για λεπτομέρειες)
Σιγουρευτείτε ότι έχετε σύνδεση με το internet.
Αποσυνδεθείτε και επιχειρήστε να συνδεθείτε άλλη μια φορά.
RebootΠίσω στις ερωτήσεις