"Magic Quotes GPC Off""Magic Quotes GPC Off"

Δημιουργήστε αρχείο php.ini στο public_html και τοποθετήστε τις παρακάτω γραμμές.

magic_quotes_gpc = Off
session.save_path = "/tmp"Πίσω στις ερωτήσεις