Πρόβλημα στην δημιουργία νέου mail στο website panel (Mailbox Size Limit, MB: Please ensure the value you entered is in range between {0} and {1}.)Πρόβλημα στην δημιουργία νέου mail στο website panel (Mailbox Size Limit, MB: Please ensure the value you entered is in range between {0} and {1}.)

Προσπαθήστε την δημιουργία λογαριασμού με την εντολή 0 στο σχετικό πεδίο.Πίσω στις ερωτήσεις