Μετά από αντικατάσταση του site του πελάτη μου, διαπίστωσα οτι, μάλλον, δεν είναι ενεργοποιημένο το .NET Framework 4.0Μετά από αντικατάσταση του site του πελάτη μου, διαπίστωσα οτι, μάλλον, δεν είναι ενεργοποιημένο το .NET Framework 4.0

Υπάρχει η επιλογή extentions στο contorl panel όπου μπορέιτε να επιλέξετε έκδοση asp.net για το web site σας.Πίσω στις ερωτήσεις