Δημιουργήστε ένα drive για ftp στα windows.Δημιουργήστε ένα drive για ftp στα windows.


http://tip.gr/dev/articles/mapftp.aspΠίσω στις ερωτήσεις