Έχω δημιουργήσει μία database αλλά …Έχω δημιουργήσει μία database αλλά …

Αυτά τα errors εξηγούν ότι τα database permissions είναι "read μόνο". Παρακαλώ επικοινωνήστε με το support και εξηγήστε την τοποθεσία τις database έτσι ώστε να αλλάξουμε τα permission σε "write" ή προχωρήστε στη αλλαγή από το control panel.Πίσω στις ερωτήσεις