Όταν κάνω logging στο FrontPage web παίρνω αυτό το error:Όταν κάνω logging στο FrontPage web παίρνω αυτό το error:

Επικοινωνήστε με το support για να εγκαταστήσουμε τα FrontPage extensions πάλι.Πίσω στις ερωτήσεις