Σιγουρέψου πως το virus scanner σου λειτουργεί!.

Σιγουρέψου πως το virus scanner σου λειτουργεί!.

Από {Alex}

Σιγουρέψου πως το virus scanner σου λειτουργεί, με το EICAR test file.

Δημιούργησε ένα αρχείο με το notpad και τοποθέτησε την παρακάτω σειρά

X5O!P%@AP[4\PZX54(P^)7CC)7}$EICAR-STANDARD-ANTIVIRUS-TEST-FILE!$H+H*

Σώσε το αρχείο ως oti-thelis.com προσοχή με .com extension και όχι .txt

Το καλό antivirus θα το βρει αμέσως μετά το save.
Αν δεν ανοίξει κάποιο antivirus μήνυμα στείλε το αρχείο με email στο email σου.
Αν δεν έχεις μήνυμα από το antivirus ενημέρωσε τον προμηθευτή σου




   Πίσω στην προηγούμενη σελίδα