προβλημα με upload feature photo σε wordpress -sepywp.gr

προβλημα με upload feature photo σε wordpress -sepywp.gr

Από {825_3840}

Έχω το ακόλουθο error μετά την τελευταία αναβάμιση του wordpress όταν πάω να ανεβάσω μια φώτο σε ένα Post:
"Post-processing of the image failed likely because the server is busy or does not have enough resources. Uploading a smaller image may help. Suggested maximum size is 2500 pixels."

Αν δεν κάνω λάθος έχει να κάνει με php settings.

Παρακαλώ για τις ενέργειές σας

Λάμπρος

  1. 11/4/2021

    Suggested maximum size is 2500 pixels.
   Πίσω στην προηγούμενη σελίδα