Πώς απενεργοποιώ το SSL στο Webmin/Virtualmin;Πώς απενεργοποιώ το SSL στο Webmin/Virtualmin;


Το Webmin/Virtualmin, λειτουργεί έναν δικό του web server με το όνομα "miniserv" στην πόρτα 10000 - αν και μπορείτε να αλλάξετε αυτή την πόρτα στις ρυθμίσεις του. Για λόγους ασφάλειας, το Webmin/Virtualmin χρησιμοποιεί εξ' ορισμού SSL μέσω ενός self-signed πιστοποιητικού, ώστε να δημιουργεί κρυπτογραφημένες συνδέσεις μεταξύ του browser και του web server (HTTPS), ελαχιστοποιώντας τη διαρροή κωδικών και άλλων ευαίσθητων πληροφοριών. Εάν για οποιονδήποτε λόγο θέλετε να απενεργοποιήσετε το SSL και να ενεργοποιήσετε τις απλές HTTP συνδέσεις με το panel, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

Συνδεθείτε μέσω SSH στον server που είναι εγκατεστημένο το Webmin/Virtualmin.
Ανοίξτε το configuration του Webmin με την εντολή nano /etc/webmin/miniserv.conf
Αλλάξτε τη γραμμή ssl=1 σε ssl=0 και σώστε το αρχείο πατώντας Ctrl+O.
Βγείτε στην κονσόλα, πατώντας Ctrl+X.
Επανεκκινήστε την υπηρεσία του Webmin, πληκτρολογώντας /etc/init.d/webmin restart
Ανοίξτε στον browser σας τη διεύθυνση http://<το.IP.σας>:10000/ αλλάζοντας <το.IP.σας> με το IP ή το hostname του server σας.
Παρόλα αυτά σκεφτείτε σοβαρά να αφήσετε το SSL ενεργοποιημένο, καθώς σας προστατεύει από τυχόν διαρροή των κωδικών διαχείρισης σε τρίτους χρήστες ή ανεπιθύμηταΠίσω στις ερωτήσεις