Πώς μπορεί ένας χρήστης να δει τα emails του ή να αλλάξει ο ίδιος τις ρυθμίσεις του;Πώς μπορεί ένας χρήστης να δει τα emails του ή να αλλάξει ο ίδιος τις ρυθμίσεις του;

Πώς μπορεί ένας χρήστης να δει τα emails του ή να αλλάξει ο ίδιος τις ρυθμίσεις του;

Το Virtualmin παρέχει στους απλούς χρήστες τη δυνατότητα να εισέρχονται οι ίδιοι σε μία μικρή πλατφόρμα διαχείρισης, ώστε να βλέπουν τα emails τους αλλά και να αλλάζουν κάποιες βασικές ρυθμίσεις που τους αφορούν, όπως τον κωδικό τους. Φυσικά, αυτό το επίπεδο πρόσβασης είναι σαφώς χαμηλότερο σε σχέση με την σελίδα που χρησιμοποιούν οι διαχειριστές ενός domain για να αλλάξουν εκτεταμένες ρυθμίσεις που αφορούν στο virtual domain τους.

Για να λειτουργήσει το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό, απαιτείται να έχει ενεργοποιηθεί το εργαλείο Usermin από τον διαχειριστή του συστήματος ως εξής:

Επιλέξτε πάνω αριστερά την επιλογή Webmin.
Πατήστε στα αριστερά, κάτω από τη λίστα Webmin, την επιλογή Usermin Configuration.
Στα δεξιά της σελίδας, εάν υπάρχει το κουμπί Start Usermin, πατήστε το για να ξεκινήσει η σχετική υπηρεσία.
Βεβαιωθείτε ότι η επιλογή Start at boot time είναι ρυθμισμένο στο Yes.
Τέλος πατήστε το κουμπί Start at boot time για να σώσετε τη ρύθμιση.
Εφόσον το Usermin έχει ενεργοποιηθεί, οι χρήστες μπορούν να εισέρχονται σε αυτό ανοίγοντας από τον browser την παρακάτω διεύθυνση:

https://x.x.x.x:20000

αντικαθιστώντας το x.x.x.x με το IP ή το hostname του vServer σας.

Στην ερώτηση για εσφαλμένο πιστοποιητικό ασφάλειας που θα εμφανίσει ο browser, συναινέστε να προχωρήσετε. Είναι φυσιολογικό, λόγω του ότι το SSL πιστοποιητικό του server είναι self-signed.

Για την είσοδο στη σελίδα, χρησιμοποιήστε τα στοιχεία του χρήστη που σας δόθηκανΠίσω στις ερωτήσεις