Πώς απαγορεύω την SSH πρόσβαση στους χρήστες ενός domain;Πώς απαγορεύω την SSH πρόσβαση στους χρήστες ενός domain;


Για να αποτρέψετε την SSH πρόσβαση των χρηστών ενός domain στον vServer σας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

Επιλέξτε πάνω αριστερά την επιλογή Webmin.
Στο μενού Servers επιλέξτε SSH Server.
Πατήστε δεξιά στο Access Control.
Στην επιλογή Only allow users επιλέξτε το δεύτερο radio button και πληκτρολογήστε "root" (χωρίς τα εισαγωγικά).
Πατήστε στο κουμπί Save για να σώσετε τη ρύθμιση και να μεταφερθείτε στο προηγούμενο παράθυρο.
Πατήστε στο κουμπί Apply Changes για να εφαρμοστεί άμεσα η νέα σας ρύθμιση.
Με τον τρόπο αυτό, η SSH πρόσβαση θα επιτρέπεται πλέον μόνο στον χρήστη root του συστήματος.

Εναλλακτικά, μπορείτε να αποτρέψετε την SSH πρόσβαση μόνο σε συγκεκριμένους χρήστες του Virtualmin, ως εξής:

Επιλέξτε πάνω αριστερά την επιλογή Virtualmin.
Επιλέξτε από το αναπτυσσόμενο μενού πάνω αριστερά τον σχετικό virtual server.
Πατήστε αριστερά στο μενού System Customization και επιλέξτε Custom Shells.
Στα δεξιά της σελίδας, στην επιλογή Available shells for admins and mailboxes επιλέξτε Custom shells below για να ξεκλειδώσετε τις επιλογές που εμφανίζονται.
Αλλάξτε τη ρύθμιση "/bin/sh" σε "/sbin/nologin" (χωρίς τα εισαγωγικά) χωρίς να αλλάξετε κάτι άλλο από τις υπόλοιπες ρυθμίσεις.
Πατήστε στο κουμπί Save για να σώσετε τη ρύθμιση.
Έτσι, μόνο ο διαχειριστής του συγκεκριμένου virtual domain δεν θα έχει δικαίωμα SSH πρόσβασης στον vServer.Πίσω στις ερωτήσεις