Τι είναι το Virtualmin;Τι είναι το Virtualmin;

Το Virtualmin είναι μία ενιαία πλατφόρμα διαχείρισης πολλαπλών virtual hosts, όπως το Plesk και το cPanel. Επιτρέπει τη δημιουργία και τη διαχείριση πολλαπλών domains πάνω στο ίδιο σύστημα, ρυθμίζοντας αυτόματα τον web server, τον DNS server, τις MySQL βάσεις δεδομένων, τα στατιστικά, τον mail server, καθώς και πολλά άλλα.

Η πλατφόρμα του Virtualmin συμπληρώνεται από το Webmin, που είναι το αντίστοιχο εργαλείο συνολικής διαχείρισης του vServer, καθώς και το Usermin για τη διαχείριση του email και των προσωπικών ρυθμίσεων των χρηστών του συστήματος.Πίσω στις ερωτήσεις