Και είναι φθηνότερο;Και είναι φθηνότερο;

Συνολικά ναι, για τέσσερις βασικούς λόγους:
(1) γιατί πληρώνετε μόνο ό,τι χρειάζεστε και χρησιμοποιείτε,
(2) γιατί είναι high available, που σημαίνει μηδαμινά downtimes,
(3) γιατί σας απαλλάσσει από τη δαπάνη αγοράς και συντήρησης του εξοπλισμού, καθώς και από τα πάγια κόστη του και
(4) γιατί επωφελείστε από τον άκρως επαγγελματικό εξοπλισμό του cloud infrastructure, χωρίς πρόσθετο κόστος.
Ουσιαστικά πληρώνετε για μία υπηρεσία που περιλαμβάνει τα πάντα και είναι πλήρως επεκτάσιμη ανά πάσα στιγμή, ανάλογα με τις ανάγκες σας.
Αυτό δεν είναι μόνο πραγματική οικονομία.
Πάνω απ’ όλα είναι ο νέος τρόπος για να δουλεύετε αποδοτικότερα και πιο γρήγορα.Πίσω στις ερωτήσεις