Δηλαδή, server χωρίς hardware;Δηλαδή, server χωρίς hardware;

Αυτή ακριβώς είναι και η επανάσταση που φέρνει η τεχνολογία τoυ cloud computing.
Το cloud χρησιμοποιεί την τεχνική του virtualization σε μια ενιαία hardware υποδομή επαγγελματικών προδιαγραφών, ενσωματώνοντας πάνω στο ίδιο infrastructure πολλούς εικονικούς servers.
Έτσι, απολαμβάνετε άκρως high-end εξοπλισμό –σε αντίθεση λ.χ. με τα συνηθισμένα desktop PCs ή τους φθηνούς servrs που χρησιμοποιούνται κατά κόρον στο dedicated hosting– και πάνω απ’ όλα πληρώνετε μόνο για ό,τι πραγματικά χρησιμοποιείτε.
Ταυτόχρονα είστε απαλλαγμένοι από το κόστος αγοράς, συντήρησης και αναβάθμισης του εξοπλισμού, τα πάγια κόστη του καθώς και από το άγχος της λειτουργίας του.
Για όλα αυτά φροντίζει η 4gr.net, ώστε να απολαμβάνετε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες.
Τόσο απλάΠίσω στις ερωτήσεις