Σε ποιούς απευθύνεται το Cloud Vserver;Σε ποιούς απευθύνεται το Cloud Vserver;

Σε ποιούς απευθύνεται το Cloud Vserver;
To web hosting σε Cloud VPS είναι κατάλληλο/ιδανικό για:
Μεταπωλητές web hosting και domain names με εμπειρία στη διαχείριση του cpanel, που θέλουν ένα μονωμένο, ανεξάρτητο, αξιόπιστο και πολύ παραμετροποιήσιμο και επεκτάσιμο περιβάλλον για τη φιλοξενία των sites/emails των πελατών τους.

Εταιρίες που θέλουν να στεγάσουν μια απαιτητική διαδικτυακή εφαρμογή σε ένα σταθερό, παραμετροποιήσιμο και εύκολα αναβαθμίσιμο περιβάλλον web hosting, χωρίς την ανάγκη οικονομικής επιβάρυνσης και της συντήρησης/διαχείρισης ενός dedicated server.

Προγραμματιστές web εφαρμογών (web developers), που θέλουν να πειραματιστούν και να δοκιμάσουν τον κώδικα τους για τις web εφαρμογές που γράφουν, αφού μπορούν να διαμορφώσουν απόλυτα κάθε παράμετρο του VPS στα μέτρα τους, όπως πχ την PHP, την MySQL, τον Apache κλπ.

Διαφημιστικές εταιρίες που θέλουν να τρέξουν άμεσα μια διαφημιστική καμπάνια στο internet, χωρίς το κόστος, την πολυπλοκότητα διαχείρισης και την αναμονή ετοιμασίας ενός dedicated server.

Webmasters που λειτουργούν ένα μεγάλο σε κίνηση και όγκο δεδομένων website, όπως ένα forum ή blog με πολλούς επισκέπτες, εκατοντάδες/χιλιάδες αναρτήσεις (posts) και φορτοεκφορτώσεις αρχείων (uploads/downloads), ένα e-commerce site με μεγάλες βάσεις δεδομένων (πχ τεράστιο κατάλογο προϊόντων, χρηστων κλπ) ή ένα social media site με μεγάλο αριθμό μελών.Πίσω στις ερωτήσεις