Στο co-location θα υπάρχει firewall για το οποίο θα μπορούμε να "ανοίξουμε" μόνο τα απαραίτητα για εμάς ports ή πρέπει να προβλέψουμε εμείς θέματα ασφαλείας;Στο co-location θα υπάρχει firewall για το οποίο θα μπορούμε να "ανοίξουμε" μόνο τα απαραίτητα για εμάς ports ή πρέπει να προβλέψουμε εμείς θέματα ασφαλείας;

Η υπηρεσία firewall προσφέρετε από εμάς δωρεάν.Πίσω στις ερωτήσεις