Προβλημα στην εφαρμογή Table Editor

Προβλημα στην εφαρμογή Table Editor

Από {geo}

Έχω κατεβάσει την εφαρμογή Table Editor για την διαχείριση database ...μου βγάζει το παρακάτω πρόβλημα.. στην te-showrecord.asp ,όταν κάνω κλίκ για επεξεργασία μιας εγγραφής ή δημιουργία νέας
Microsoft JET Database Engine error '80040e37'

The Microsoft Jet database engine cannot find the input table or query 'ÊÁÔÏ×ÕÑÙÓÅÉÓ'. Make sure it exists and that its name is spelled correctly.

/masterdatabase/te_showrecord.asp, line 81


  1. 15/5/2001


    Ψάχνει να βρει αυτόν τον πίνακα : 'ÊÁÔÏ×ÕÑÙÓÅÉÓ'
    Έχεις δώσει ελληνικούς χαρακτήρες στον πίνακα. προφανώς, και δεν μπορεί να διαβάσει το SQL.
    Δώσε λατινικούς χαρακτήρες στο πίνακα και ανέβασε τη database στο web σε 97

    Αν έχεις πάλι το error, post εδώ.
   Πίσω στην προηγούμενη σελίδα