Πρόσβαση σε ένα από τα Hosting του WHM

Πρόσβαση σε ένα από τα Hosting του WHM

Από {825_4446}

Καλησπέρα,

Για να μεταφέρουμε άλλο έναHosting στο account μας έχουμε φτιάξει το kalianis.gr αλλά χωρίς να ενημερώσουμε τους DNS ακόμα επειδή είμαστε στην φάση δοκιμών ενός νέου online ERP.

Μέσα στο kalianis.gr στον Server σας έχουμε δημιουργήσει το directory store/ όπου βρίσκονται τα αρχεία του νέου προγράμματος. Αρχικά είχαμε πρόσβαση εκεί με το url
http://5.172.194.212/~kalianis/store/index.php
αλλά τώρα μας βγάζει error 404 file not found

Υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος ή κάποιο άλλο url όπου μπορούμε να έχουμε πρόσβαση για να ολοκληρώσουμε τις δοκιμές μας πριν γυρίσουμε τα DNS

Με εκτίμηση
Ξυπόλιτος Νίκος
   Πίσω στην προηγούμενη σελίδα