Προσθήκη νέων nameservers

Προσθήκη νέων nameservers

Από {825_2834}

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν
------------------------
Προσπαθώ να κανω την αλλαγή των nameservers στα domain μου αλλα δεν την δέχεται.
Ούτε την προσθήκη των νέων nameservers δέχεται
ns1.interprov.gr - ip 75.102.8.29
ns2.interprov.gr - ip 75.102.8.36
Μήπως μπορείτε να βάλετε τους νέους nameservers???

  1. 13/11/2016

    Το αίτημα σας μπορεί να ολοκληρωθεί από την διαχείριση .gr domain στο 4gr.net

    4gr.net/Menu Πελάτη/ Επεξεργασία gr domains/ domain / Dns servers
   Πίσω στην προηγούμενη σελίδα