Αδυναμια συνδεσης ftp

Αδυναμια συνδεσης ftp

Από {825_3711}

Δεν μπορω να συνδεθω με τον filezilla
ειτε με χειροκινητες ρυθμισεις ειτε με εισαγωγη xml αρχειου

Κατάσταση: Σύνδεση στο 5.172.194.212:21...
Κατάσταση: Σύνδεση εδραιώθηκε, αναμονή για μήνυμα υποδοχής...
Κατάσταση: Αρχικοποίηση TLS...
Κατάσταση: Επικύρωση πιστοποιητικού...
Κατάσταση: Η TLS σύνδεση πραγματοποιήθηκε.
Κατάσταση: Σε σύνδεση
Κατάσταση: Ανάκτηση λίστας φακέλου...
Εντολή: PWD
Απάντηση: 257 "/" is your current location
Εντολή: TYPE I
Απάντηση: 200 TYPE is now 8-bit binary
Εντολή: PASV
Απάντηση: 227 Entering Passive Mode (5,172,194,212,100,122)
Εντολή: MLSD
Σφάλμα: Το χρονικό όριο της σύνδεσης έληξε 20 δευτερόλεπτα αδράνειας
Σφάλμα: Άνοιγμα φακέλου απέτυχε

  1. 13/11/2016

    Ενεργοποιήστε το passive mode και μόνο στην πόρτα 21
   Πίσω στην προηγούμενη σελίδα