Ιδιωτικά ονόματα dns server. ( Οι δικοί σας dns serves)

Ιδιωτικά ονόματα dns server. ( Οι δικοί σας dns serves)

Από {Alex}

Ιδιωτικά ονόματα dns server. ( Οι δικοί σας dns serves)Τα ιδιωτικά ονόματα dns είναι DNS server ονόματα που σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο domain, αντί να συνδέονται με εκείνα της 4gr.net
Τα ιδιωτικά ονόματα dns server μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για τους μεταπωλητές μας, Dedicated και VPS hosting. Δεν είναι δυνατή η χρήση τους σε 1 site hosting πακέτο.

Shared Web Hosting: Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τους δικούς μας dns servers. Δεν είναι δυνατή η χρήση άλλων dns sevrver στα Shared hosting πακέτα.

Reseller Hosting: Έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε τα δικά μας dns servers ή το δικό σας ιδιωτικό όνομα dns server το οποίο θα μοιάζει με ns1.yourdomain.com και ns2.yourdomain.com.

Cloud VPS: Θα πρέπει να χρησιμοποιείται τα δικά σας ονόματα dns server.


Εάν χρησιμοποιείτε τα δικά μας ονόματα dns server, θα σας δώσουμε κάτι σαν dns1.gr-dns.com dns2.gr-dns.com ή uxns1.gr-host.net και uxns2.gr-host.net

Τα ιδιωτικά ονόματα dns server σας θα είναι ns1.yourdomain.com και ns2.yourdomain.com αντί για ονόματα dns servers με ένα από 4gr.net.( gr-dns.com gr-host.net)
Για να χρησιμοποιήσετε το ιδιωτικό όνομα dns server, θα πρέπει να τα καταχωρήσετε για πρώτη φορά και έπειτα να ρυθμίσετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο DNS.


Βήματα για τη δημιουργία των ιδιωτικών ονομάτων dns server.

• Βεβαιωθείτε ότι A records υπάρχουν ή προσθέσετε Α records για τα dns servrer σας (υπάρχει η εγγραφή ns1.domain.gr στην A IP 123.123.123.123 κλπ;)

• Βεβαιωθείτε ότι τα SOA και ΝS στοιχεία σας είναι σωστά.
• Καταχωρήστε τα child dns από τo καταχωρητή σας στο domain που θα χρησιμοποιήσετε ως dns server. ( Καταχωρήστε child dns servers και IP από το panel διαχείρισης καταχώρησης domain που έχετε από τον καταχωρητή σας)Είναι σημαντικό τα βήματα να έχουν ολοκληρωθεί σωστά, διαφορετικά μερικοί χρήστες δεν θα είναι σε θέση να επισκεφθούν τις ιστοσελίδα σας. Για παράδειγμα, αν η DNS εγγραφές σας δεν έχει ρυθμιστεί σωστά, μερικοί άνθρωποι θα είναι σε
θέση να επισκεφθούν την ιστοδελίδα σας, ενώ άλλοι δεν θα είναι σε θέση να τη φτάσουν. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ίσως να μην χρειαστεί να κάνετε τίποτα σχετικά με τα βήματα 2 και 3, αλλά θα πρέπει ακόμα να ελέγξετε για να
βεβαιωθείτε ότι έχουν ρυθμιστεί σωστά.

Ποια είναι τα οφέλη στο να έχετε το δικό σας όνομα dns server;

Πολλοί μεταπωλητές επιλέγουν να έχουν το δικό τους όνομα διακομιστών ( dns server) για την εμφάνιση ή για λόγους επωνυμίας. Χρησιμοποιώντας τα ανώνυμα ονόματα dns server μας cpanel11.gr-host.net και ns2.gr-dns.com μπορεί να είναι
λιγότερο επαγγελματικό για μια εταιρεία hosting.

Εκτός από την χρήση των ιδιωτικών dns server, όταν μετακινείστε από ένα hosting server στον άλλο, δεν υπάρχει καμία ανάγκη να επικοινωνήσετε με όλους τους πελάτες σας και να τους ζητήστε να αλλάξουν στο νέο όνομα dns server. Οι πελάτες
σας θα αρχίσουν να μεταβαίνουν στο νέο hosting server μόλις ενημερώσετε τις διευθύνσεις IP του ονόματος του dns server. Αυτό είναι εξαιρετικά χρήσιμο αν ξεπεράσετε τον Reseller λογαριασμό σας και χρειάζετε να αναβαθμίσετε σε ένα VPS ή Dedicated Server.Dns server για να νέα domain (linux hosting ).

• Συνδεθείτε στο WHM και επιλέξτε Basic cPanel & WHM Setup

• Στο κάτω μέρος τις σελίδας υπάρχει η επιλογή ‘dns servers’

• Προεπιλεγμένοι nameservers του λογαριασμού που χρησιμοποιείται όταν δημιουργείτε ένα νέο λογαριασμό πελάτη ( web site)

• Δώστε:

• ns1.to_domain_sas.gr

• ns2.to_domain_sas.gr
Δημιουργώντας τα A records

• Συνδεθείτε στο WHM κοιτάξτε κάτω απο τις DNS επιλογές.

• Πατήστε επεξεργασία του DNS πεδίου ( edit dns ) και επιλέξτε το κύριο domain (εκείνο που εμφανίζεται στο email που σας καλωσορίζει, Manual).

• Πατήστε το κουμπί επεξεργασίας και περιμένετε μέχρι να φορτώσει η σελίδα.

• Ελέγξτε το email με τον καινούργιο λογαριασμό πληροφοριών για το σωστό όνομα dns Ips.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

• ns1.domain.gr -> 178.21.171.94

• ns2.domain.gr -> 94.229.78.113

• Αυτές είναι ακριβώς οι πληροφορίες που χρειάζεστε για το όνομα του αρχείου και τη διεύθυνση. Σχεδόν έχετε τελειώσει!

• Πίσω στο WHM, πηγαίνετε προς τα κάτω εκεί που βλέπετε " Προσθέσετε νέες καταχωρήσεις ή επιλέξτε το (Add New Entries Below this Line) στο κάτω μέρος επεξεργασίας dns".
• Στην πρώτη κενή κάτω από αυτή τη γραμμή, γράψτε ns1

• Παραλείψτε το 14400, και στο drop down επιλέξτε "A".

• Ένα καινούργιο παράθυρο θα εμφανιστεί.Διαγράψτε το "IP or Hostname" και πληκτρολογήστε την NS1 IP διεύθυνσή σας. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: 178.21.171.94

• Στο δεύτερο κενό κάτω από αυτή τη γραμμή,πληκτρολογήστε ns2

• Παραλείψτε το 14400, και στο drop down επιλέξτε "A".

• Ένα καινούργιο παράθυρο θα εμφανιστεί.Διαγράψτε το "IP or Hostname" και πληκτρολογήστε την NS2 IP διεύθυνσή σας. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: 94.229.78.113

Μετακινηθείτε προς τα κάτω και κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.


Τέλος.

 
   Πίσω στην προηγούμενη σελίδα