αποστολή email

αποστολή email

Από {825_3032}

δεν μπορώ να στείλω email :
error connecting to localhost - check the hostname resolves accepts incoming smtp.
γιατί γίνεται αυτό ???
Ευχαριστώ εκ τον προτέρων

 1. 28/7/2013

  Πιθανόν προσπαθείτε από script στο web site σας.
  Σιγουρευτείτε πως ο αποστολέας από το script σας είναι πραγματικός email χρήστης του server.
  Αν δεν υπάρχει, δημιουργήστε ένα χρήστη.

 1. 28/7/2013

  Αυτό γίνετε από το cpanel μόνο. Αν κάνω χρήση ενός "client mail" (thunderbird , outlook) η αποστολή ολοκληρώνεται κανονικά. Το πρόβλημα είναι μόνο κατά την αποστολή από το mail της σελίδας μου σε ένα άλλο. Δεν φταίει η πόρτα SMTP?????? Ποιά πρέπει να είναι κανονικά 25 ή 26?????

 1. 29/7/2013

  Η πόρτα είναι 25
   Πίσω στην προηγούμενη σελίδα