21 Μαΐου 2013 μικρό downtime

21 Μαΐου 2013 μικρό downtime

Από {Alex}

Από την Τεχνική Διεύθυνση του 4gr.net ανακοινώνεται ότι λόγω έκτακτων εργασιών στην cloud υποδομή, ενδέχεται να παρουσιαστεί σύντομη έλλειψη διαθεσιμότητας στις υπηρεσίες σας τα μεσάνυχτα της 21ης Μαΐου 2013. Οι συγκεκριμένες εργασίες αφορούν τις υπηρεσίες υψηλής διαθεσιμότητας (high availability) και επηρεάζουν ένα μικρό μόνο τμήμα των συνολικών υπηρεσιών cloud.

Η χρονική περίοδος εντός της οποίας θα εκτελεστούν οι απαραίτητες εργασίες είναι στις 21/05/2013 και ώρες μεταξύ 00:00 - 03:00, ενώ ο συνολικός χρόνος που αναμένεται να απαιτηθεί για την ολοκλήρωσή τους, ανέρχεται προσεγγιστικά στα 30 λεπτά.

Για την επιπλέον προστασία του vServer σας, σας ενημερώνουμε πως το σύστημα σας ενδέχεται να απενεργοποιηθεί προσωρινά (soft shutdown) και να ξανά-ενεργοποιηθεί (power-on) μετά το πέρας των εργασιών.

Να σημειωθεί ότι δεν απαιτείται καμία ενέργεια από την πλευρά σας, τόσο κατά τη διάρκεια των εργασιών, όσο και μετά την ολοκλήρωσή τους.

Θα είμαστε στη διάθεση σας για κάθε λεπτομέρεια και ενημέρωση σχετικά με τις υπηρεσίες σας.

Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συνεργασία και την κατανόηση.

   Πίσω στην προηγούμενη σελίδα