Προσωρινή διακοπή λειτουργίας δικτύου

Προσωρινή διακοπή λειτουργίας δικτύου

Από {Alex}


Από την Τεχνική Διεύθυνση της 4gr.net ανακοινώνεται πως την Τετάρτη 3 Απριλίου 2013 και στο διάστημα μεταξύ 22:42 - 23:10 υπήρξε προσωρινή διακοπή της λειτουργίας του core δικτύου, λόγω δυσλειτουργίας του πρωτοκόλλου BGP με τους upstream παρόχους. Το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε άμεσα από το Τεχνικό Τμήμα της και όλες οι υπηρεσίες έχουν ήδη αποκατασταθεί πλήρως
   Πίσω στην προηγούμενη σελίδα