Πολύ σύντομα CLOUD VPS από 9,90 € το μήνα.

Πολύ σύντομα CLOUD VPS από 9,90 € το μήνα.

Από {Alex}

Πολύ σύντομα CLOUD VPS από 9,90 € το μήνα.

Linux x64 CentOS/Debian/Ubuntu
Eπιλογή Windows Server, CPanel, Plesk
1 IP διεύθυνση
Επιπλέον IPs κατ' απαίτηση
1 TB traffic
Επιπλέον traffic κατ' απαίτηση
Επιλογή Online
Επιλογή Online Monitoring και Alerting
Ελαστικότητα (Scalability)
Υψηλή διαθεσιμότητα (High Availability)
Ελληνικό data center
HP Enterprise Cloud Infrastructure
Virtual Private Server technology - Cloud VPS
Δίκτυο 10G fiber optic
Διασύνδεση με το GR-IX
Δυνατότητα Managed Hosting, Hybrid/Full
Δυνατότητα Remote Hands
Standard SLA
   Πίσω στην προηγούμενη σελίδα