Μεταφορά Domain names από ένα λογαριασμό πελάτη σε ένα άλλο

Μεταφορά Domain names από ένα λογαριασμό πελάτη σε ένα άλλο

Από {Alex}

1) Δημιουργία πελάτη στο 4gr.net αν δεν υπάρχει https://4gr.net/webservices/store/useradd.asp

2) Email στο root (από το email σας ) με το email του νέου ιδιοκτήτη από το βήμα 1 για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.
   Πίσω στην προηγούμενη σελίδα