Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) αναζητεί εταιρίες ...

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) αναζητεί εταιρίες ...

Από {Alex}

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) αναζητεί εταιρίες πληροφορικής


elstat


1. Ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής δηλώσεων Intrastat
ASP, javascript, VBScript, SQL Server 2000
Offline σύστημα υποβολής δηλώσεων Intrastat ASP
Web service υποβολής δηλώσεων Intrastat C#
Διαδικτυακό Σύστημα on-line Αναζήτησης Κωδικών ASP.NET 1.0 , SQL Server 2000
2. Ξένιος Ζευς
ASP, Oracle 8i
3.Online εφαρμογή Κύκλου Εργασιών & Νέων Παραγγελιώνστη Βιομηχανία
ASP.NET 2.0, Ajax, SQL Server 2000
Offline εφαρμογή Κύκλου Εργασιών & Νέων Παραγγελιώνστη Βιομηχανία
Microsoft Access 2000
4. Online εφαρμογή Δεικτών Βιομηχανικής Παραγωγής
ASP.NET 2.0, Ajax, SQL Server 2000
Offline εφαρμογή Δεικτών Βιομηχανικής Παραγωγής Microsoft Access 2000
5. Online εφαρμογή Δεικτών Παραγωγής στις Κατασκευές
ASP.NET 2.0, Ajax, SQL Server 2000
Offline εφαρμογή Δεικτών Παραγωγής στις Κατασκευές Microsoft Access 2000
6. Ενδοδίκτυο (Intranet) Ελληνικής Στατιστικής Αρχής
ASP.NET 2.0, WSS 2.0, SQL Server 2000
7. Έρευνα Κενών Θέσεων Εργασίας ASP.NET 1.0 , Oracle 8i
8. Έρευνα Φορέων Γενικής Κυβέρνησης PHP 5.0, MySQL


Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν e-mail στη διεύθυνση
informatics(at)statistics.gr, ή να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία της Διεύθυνσης
Πληροφορικής της ΕΛΣΤΑΤ, στα τηλέφωνα 213-1352088 ή 213-1352108
   Πίσω στην προηγούμενη σελίδα