Εγκατάσταση του νέου Google Bar στο Chrome

Εγκατάσταση του νέου Google Bar στο Chrome

Από {Alex}

Εγκατάσταση του νέου Google Bar στο Chrome

google bar

Get the Google Bar on Chrome

1. Κατέβασε το extension για αλλαγές στα cookies. http://goo.gl/CeKtT
2. Άνοιξε σε νέο tab το Google.gr και click στο μπισκοτάκι δεξιά σου.
3. Άλλαξε το "PREF" se:
ID=03fd476a699d6487:U=88e8716486ff1e5d:FF=0:LD=en:
CR=2:TM=1322688084:LM=1322688085:S=McEsyvcXKMiVfGds
4. Μη ξεχάσεις το save.
5. Reload ή F5 και έχεις το νέο Google bar.
   Πίσω στην προηγούμενη σελίδα