Τι είναι το Μητρώο;

Τι είναι το Μητρώο;

Από {Alex}Τι είναι το Μητρώο;
gr domain namesΕίναι η Βάση Δεδομένων που περιλαμβάνει το σύνολο των εκχωρηθέντων Oνομάτων Xώρου με κατάληξη .gr και των Oνομάτων Xώρου με κατάληξη .gr που τυχόν αποτελούν αντικείμενο αίτησης για εκχώρηση, με τα στοιχεία τα οποία αντιστοιχούν σε κάθε ένα από αυτά (Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr, Άρθρο 16).


   Πίσω στην προηγούμενη σελίδα