Πώς θα αποκτήσω ένα Domain Name;

Πώς θα αποκτήσω ένα Domain Name;

Από {Alex}Πώς θα αποκτήσω ένα .gr Domain Name;
Για να σας εκχωρηθεί ένα Όνομα Χώρου [.gr] θα πρέπει να καταθέσετε σχετική αίτηση στην ΕΕΤΤ μέσω του 4gr.net.
https://4gr.net/webservices/store/grdomains.asp Η Online φόρμα θα καταχώρηση αμέσως το domain σας και θα λειτουργεί το αργότερo σε 3 ώρες μέχρι να ενημερωθούν από το μητρώο οι ISP
Πέραν της καταχώρησης Ονομάτων με κατάληξη .gr (Ονόματα 2ου επιπέδου), εκχώρηση Ονομάτων Χώρου [.gr] μπορεί να γίνει και για Ονόματα 3ου επιπέδου με τις ακόλουθες καταλήξεις:
i. com.gr για όσους ασκούν εμπορική δραστηριότητα.
ii. edu.gr για εκπαιδευτικούς οργανισμούς.
iii. net.gr για παρόχους υπηρεσιών Διαδικτύου (Internet Service Providers - ISPs) και παρόχους δικτύων.
iv. org.gr για μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.
v. gov.gr αποκλειστικά για κυβερνητικούς οργανισμούς.

   Πίσω στην προηγούμενη σελίδα