Τι είναι ο dns nameserver;

Τι είναι ο dns nameserver;

Από {Alex}

Τι είναι ο nameserver;

Ο nameserver είναι ένας υπολογιστής στον οποίο εκτελείται λογισμικό κατάλληλο για την εξυπηρέτηση DNS ερωτήσεων με σκοπό την σωστή δρομολόγηση των domain names προς την σωστή σιέυθηνση IP


Το σύστημα DNS επιτρέπει την ανεύρεση ενός διακομιστή (server) με βάση το όνομά του. Ο διακομιστής μπορεί να υποστηρίζει έναν αριθμό από υπηρεσίες, όπως http, ftp, smtp κλπ., δίνοντας μας τη δυνατότητα να συνδεθούμε σε μια ιστοσελίδα (HTTP), σε μια αποθήκη αρχείων (FTP), ή να πάρουμε το mail μας (POP). Έτσι είναι ευκολότερο να θυμόμαστε την ιστοσελίδα www.4gr.net παρά τη διεύθυνση 212.107.6.13
   Πίσω στην προηγούμενη σελίδα