Πια IP έχω στο δίκτυο μου?

Πια IP έχω στο δίκτυο μου?

Από {Alex}


Πια IP έχω στο δίκτυο μου?

Πώς ένας χρήστης των Windows θα μπορούσε να εμφανιστεί η εσωτερική και εξωτερική διεύθυνση IP στον υπολογιστή χωρίς να προσφύγει σε εξωτερικά εργαλεία ή εφαρμογές ή cmd.

Υπάρχει πάντα το start/run/ cmd / ipconfig all αλλά σας φαίνεται βουνό!


Network Information Center
Το Network Information Center είναι ένα τέτοιο λογισμικό. Το εργαλείο εμφανίζει διάφορα σχετικά με το δίκτυο πληροφοριών κατά την εκκίνηση. Το εργαλείο εμφανίζει αυτόματα την εσωτερική και την εξωτερική διεύθυνση IP, την προεπιλεγμένη πύλη και τη φυσική διεύθυνση.

Ένα κουμπί Ανανέωση για να ενημερώσετε τις πληροφορίες δικτύου. Το πρόγραμμα εμφανίζει το όνομα της κάρτας δικτύου και περιλαμβάνει μια επιλογή για ping σε μια διεύθυνση IP ή στην ιστοσελίδα σας.

Το πρόγραμμα τρέχει σε 32-bit και 64-bit Microsoft Windows. Είναι πιθανόν να χρειαστείτε Microsoft. NET Framework για να το εκτελέσετε. Η λήψη του εργαλείου είναι 210 Kilobyte.


Network Information Center

   Πίσω στην προηγούμενη σελίδα