Στείλε στο Google Docs Uploads αρχεία και Web Screenshots

Στείλε στο Google Docs Uploads αρχεία και Web Screenshots

Από {Alex}Στείλε στο Google Docs Uploads αρχεία και Web Screenshots
Google Docs UploadsChrome: 1GB ανοιχτό χώρο στο Google Docs, χώρο για τα πράγματα που θα βρείτε στο διαδίκτυο. Το Send to Google Docs επέκταση για Chrome κάνει web λήψη πολύ γρήγορα με άμεση μετατροπή σελίδα σε PDF και ανέβασμα του αρχίου στο google docs.

Send to Google Docs
   Πίσω στην προηγούμενη σελίδα